سنگ مصنوعی مارمونایت

         یکی از انواع سنگ های مهندسی شده سرامیک که بسیار شبیه به سنگ مهندسی شده کورین است و با تنها یک تفاوت می توان آن را شناسایی کرد، سنگ مهندسی شده سرامیک مارمونایت است.

         تفاوت این دو سنگ مهندسی شده در خاصیت ترمیم پذیری آنها است .

        یکی از انواع سنگ های مهندسی شده که در کشورمان به تولید و ارائه می رسد را می توان سنگ مهندسی شده سرامیک مارمونایت دانست.

       متریال مورد استفاده برای این نوع از سنگ های مهندسی شده ، مشابه متریال سنگ مهندسی شده کورین بوده و به همین علت این سنگ های مهندسی شده ، کلیه خواص و ویژگی های سنگ مهندسی شده کورین ها را دارا هستند.

        گفتنی است که سنگ های مهندسی شده سرامیک  مارمونایت، با توجه به طرح ها و برجستگی هایی که در ظاهر دارا هستند؛ از نظر شکل ظاهری بسیار زیاد شبیه به سنگ های طبیعی می باشند .

سنگ مصنوعی مارمونایت
سنگ مهندسی شده مارمونایت

        تفاوت هایی که برای سنگ مهندسی شده مارمونایت با سنگ مهندسی شده کورین وجود دارد، به شرح زیر است:

  • از نظر قابلیت خم پذیری و انعطاف پذیری سنگ های مهندسی شده کورین، از سنگ مهندسی شده سرامیک مارمونایت بهتر هستند.
  • برخلاف سنگ مهندسی شده مارمونایت، سنگ مهندسی شده کورین ، با قابلیت ترمیم پذیری به بازار ارائه می شود.
  • سنگ مهندسی شده کورین را می توان بدون درز نصب کرد، در حالی که سنگ مهندسی شده مارمونایت بدون درز اجرا و پیاده سازی نمی شود.
  • سنگ مهندسی شده مارمونایت نسبت به سنگ مهندسی شده کورین، مقاومت بالایی دارد.

پروژه های سنگ

پروژه های سنگ مصنوعی سرامیک-مارمونایت