برچسب: مقایسه سنگ ها

انواع سنگ های مهندسی شذه

سنگ طبیعی و کورین

سنگ طبیعی از آن دسته مصالحی است که به وفور در صنعت ساخت و ساز مورد استفاده قرار می گیرد. امروزه اکثر مصالح ساختمانی با گذشت زمان کیفیت اولیه خود را از دست داده و از مقاوت آن ها نیز کاسته می شود اما سنگ از جمله مصالحی است که همیشه سطح طبیعی خود را حفظ کرده و گذشت زمان نیز هیچ تاثیری بر روی آن نمی گذارد. ماندگاری و طول عمر سنگ ها بسیار زیاد است و اکثر بناهایی که با سنگ ها ساخته شده، سالیان سال باقی مانده و باقی می ماند.

سنگ ها به دو دسته طبیعی و مصنوعی تقسیم بندی می شوند.

سنگ های طبیعی توسط طبیعت شکل گرفته و می توان آن ها را از نقاط مختلف زمین استخراج کرد. موقعیت سنگ های طبیعی مشخص کننده مدل، رنگ و بافت آن ها می باشد.