برچسب: نگهداری از سنگ مصنوعی

انواع سنگ های مهندسی شذه

سنگ مصنوعی

متریال به كار رفته در این سنگ ها كیفیتی مبتنی بر ملاحظات محیطـی و انسانی دارند. رنگدانه اكسید آهن، رنگ دلخواه را به سنگ مهندسی شده می دهد. تركیبی كه به دست می آید در قالب هایی ریخته می شود كه دارای نقش و نگارهای سنگ های طبیعی است و به این سنگ ها ظاهری كاملا طبیعی می دهد.

از نظر قیمت، سنگ مهندسی شده به مراتب دارای قیمتی کمتر از سنگ طبیعی است. چرا كه كارهای بسیار دشواری كه روی سنگ طبیعی برای رساندن آن به بازار و قابل مصرف کردن آن انجام می شود؛ در مورد سنگ مصنوعی غیرضروری می نماید.

سنگ مصنوعی در بسیاری از حیطه ها توانسته سنگ طبیعی را از رده خارج کند. سنگ طبیعی، بسیار زیبا و مقاوم و پرکاربرد است ولی کاربرد خیلی سختی دارد چرا که ضایعات در سنگ طبیعی بسیار زیاد است. اما سنگ مهندسی شده به دلیل فرآوری ای که روی آن انجام شده؛ تمام ویژگی های منفی را از دست داده و با ویژگی های مثبت جایگزین می شود.