برچسب: کاربرد سنگ طبیعی

دکوراسیون آشپزخانه با سنگ مصنوعی سرامیک سفید

سنگ طبیعی

همانطور که از نام آن مشخص است؛ سنگ طبیعی محصول خالص طبیعت است که فرایند تشکیل شدن آن هزاران سال طول می کشد. این سنگ محصولی لوکس است که بدون تغییر در ترکیب آن استخراج، ساخته، تکمیل و نصب می شود.

از آن جایی که این نوع سنگ از طبیعت سرچشمه می گیرد؛ هر سنگ دارای طرح و رنگ منحصر به خود است درست مانند اثر انگشت انسان. بر خلاف سنگ کوارتز، وقتی به هر اسلب دقت کنید، متوجه خواهید شد که رگه ها و لکه هایی که در هر اسلب می گذرد متفاوت است.

از نظر خصوصیات ذاتی، سنگ های طبیعی دسته بندی های مختلفی دارند که در ادامه به آن ها اشاره کرده ایم. به طور کلی تخلخل آن ها نسب به سنگ مصنوعی بیشتر است. شفافیت سنگ های طبیعی بیشتر بوده و نور را می توان از میان آن ها عبور داد. انعطاف پذیری کمتری نسبت به سنگ مصنوعی دارد و ….